FMCG sektörünün kayda değer temsilcilerinden Philip Morris Sabancı, 150 bin bakkalı dijitalleştirdi
Categories
Genel

FMCG sektörünün kayda değer temsilcilerinden Philip Morris Sabancı, 150 bin bakkalı dijitalleştirdi

Data odaklı dönüşüm başı dönen çabuk devam ediyor. Dijitalleme de bu dönüşümün kayda değer sac ayaklarından bir parça başına… Dijitalleşmenin her ölçekten şirketin verimliliğini artırdığı ve daha rekabetçi olmasını sağladığı da bir reel. Bilhassa e-ticaret sektöründe ortaya çıkan Amazon, eBay, Alibaba gibi şirketler böylece fazla arabulucu kurumu devre dışı bırakarak geleneksel ticaret anlayışını değiştirdi.

Bu yeni meslek modeli ve teknolojik yenilikler perakende sektörünü de etkiledi. Dijitalleşen şirketler bu süreçte bir adım daha öne çıktı. Bu şirketlerden biri de Philip Morris Sabancı. Şirket, 2016 yılında testlerine başladığı dijitalleşme ivmesini, 2017’de önemli bir değişim modeli olarak uygulamaya geçirdi. 

150 bin bakkal dijitalleşti

Sahip olduğu dijital daha aşağı inşa doğruca geleneksel bakkalların dijitalleşmesine ön üçgenin taban olmayan kenarı oldu. Bugün150 bin bakkal ile ticari faaliyetlerinin yüzde 90’ından fazlasını dijital platformlar üzerinden yürütüyor ve her gün yaklaşık 60 bin bakkal dijital platformu kullanıyor. 

Bu önemli bir atak… Çünkü geleneksel bir FMCG operasyonunda bu değin sayıda bakkalın oluşturduğu havuzda, tüm bakkal esnafı ile iletişime aşmak en iyi ihtimalle 1 ay süre alıyor. Philip Morris Sabancı, bunu 3 günden eksik bir sürede gerçekleştirdi. Böylece şirket, daha çok bakkalı daha kısa zamanda ziyaret ederek iş ihtiyaçlarını çok daha çabuk bir şekilde sağlayabiliyor. 

Bir taraftan esnafı dijitalleşme konusunda teşvik etmek amacıyla TOBB Üniversitesi ile birlikte çok gelişmiş, üç modülden oluşan, sertifikalı bir eğitim program tasarı etti. Şu ana dek 30 bin esnaf bu sertifikayı aldı ve bu yıl da kalan esnaf için kendilerini geliştirebilmeleri namına sertifikasyona olanak sunuyor. Kasıt, bu yıl sertifika alan esnaf sayısını iki katına çıkartmak.

Peki bunu nasıl gerçekleştirdi?

Şirket, dijital dönüşümün ilk evrelerinde, veri odaklı alıştırma yöntemlerine nasıl geçilebilir, ekosisteme ve paydaşlara nasıl üstünlük sağlar ve öbür çözüm ortaklarıyla neler yapılabilir gibi konuları masaya yatırdı. Devamında 250’den artı süreci haritalandırdı. Başkalaşım yönetimini içeride yaparak mutasyon vizyonunu ortaya çıkardı ve üst yönetimden en alt kademeye kadar bu vizyonun benimsenmesini amaçladı.

Philip Morris Sabancı’nın bugün kullandığı dijital platformu geliştirme aşamasında girişimlerle işbirliği yaptı.  Müşterilere değerinde yaratacak çözümleri entegre etti. Yapay akıl ve görsel tanınma teknolojileri gibi veriyi kullanabileceği çözümleri platform içerisine dahil etti. Bugün satış noktalarındaki verileri geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek yerine görsel tanınma teknolojisini kullanarak çözümleme ediyor. Bu sayede ayda 750 bin görseli tanıyıp hemen olan veriye dönüştürerek süreçleri yeni tür teknolojiler aracılığıyla yürütüyor.

Girişimlere yatırım yapıyor

Şirketin yaşamış olduğu değişim serüvenini geleneksel bir şirketten bir teknoloji şirketine dönüşüm olarak özetlenebilir. Globalde bugün Philip Morris International; hayat bilimleri, alıcı teknolojileri, mahsul teknolojileri ve endüstriyel teknolojiler almak üzere dört alanda 80 teknoloji girişimine yatırım yapıyor.

Türkiye olarak Philip Morris International’ın global dijital dönüşümünün başarıyla uygulandığı öncü pazarların başında geliyor. 2021 yılı itibarıyla melek yatırım ağlarından Keiretsu’nun Türkiye bölümüne kurumsal üyeliğini başlattı. Bu network ve gelişmeler bir uçtan bir uca meslek modeli içerisinde girişimlerin yaptıklarını yakından peşine düşüp takip edecek modeller kurdu. Sahada veri toplayan, bayilerdeki mahsul takibine yönelik çalışmaların yanı sıra meslek güvenliği, depolardaki otonom çalışmaları gibi inovasyona açık bir fazla alanda girişimlerle yaptığı pek çok farklı iş birliği süreçleri bulunuyor.